องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดออำนาจเจริญ
วันที่ 14-17 มีนาคม 2566
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

                               

                              

                                    

       รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

        อบต.หนองมะแซว ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยมี นายกัลยา บุญกัณฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รวมทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลหนองมะแซว ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลอดจนประชาชนชาวตำบลหนองมะแซว จำนวนประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

ผลจากการมีส่วนร่วม

       สรุป วิเคราะห์ ผลการประชุมฯ และลำดับความต้องการ/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
              1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 งบประมาณ หมู่ละ 450,000 บาท
              2. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่ที่ 4 งบประมาณ 450,000 บาท

ปัญหาที่พบในที่ประชุม

              1. เวลาชี้แจงไม่ค่อยฟัง คุยกันเป็นกลุ่มย่อย
              2. ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
              3. ยังมีความเห็นที่ไม่หลากหลาย แสดงความคิดเห็นนอกเรื่องการประชุม

ข้อเสนอแนะ

              1. ประชาชนควรมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะแสดงความคิดเห็นมากกว่านี้
              2. เพิ่มเติมสมุดวาดเขียน ปากกา เพื่อให้ประชาชนจดบันทึกถึงโครงการที่ประชาชนเสนอมา
              3. เพิ่มเติมเรื่องไมโครโฟนให้ประชาชนได้พูดในการแสดงความคิดเห็น

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

              องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ได้นำผลสรุปของที่ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และจัดลำดับความสำคัญโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการหลัก เพื่อนำโครงการไปบรรจุเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองมะแซว ต่อไป  

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 20
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 849
เดือนนี้ : 1592
ทั้งหมด : 155366
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×