องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2566

การประชุมสมัยสามัญ

  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  ไฟล์แนบ
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไฟล์แนบ
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไฟล์แนบ
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ งบประมาณ 2566 ไฟล์แนบ
  • รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไฟล์แนบ

การประชุมสมัยวิสามัญ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยวิสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบ

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ไฟล์แนบ

 

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565

การประชุมสมัยสามัญ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมับสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

การประชุมสมัยวิสามัญ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบ

 

ประกาศงานกิจการสภา 2565

 

 

  • ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
  • ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565
  • ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
  • ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
  • ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

 

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

การประชุมสมัยสามัญ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ

การประชุมสมัยวิสามัญ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ไฟล์แนบ

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 8
เมื่อวาน : 356
7 วันที่ผ่านมา : 1915
เดือนนี้ : 2521
ทั้งหมด : 151701
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×