องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักปลัด

 

 


จ่าสิบโทภิญโญ โสดาภักดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 089-5049397
 นายมนตรี อินทร์จันทร์
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 085-9371627
 นางราตรี รูปโฉม
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-1046522
 นายกฤษฎา บุญสาหัส
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 083-8085057
 พ.จ.อ.สุริยา กีกอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 097-3355368
 นายสุทธิศักดิ์ เอี่ยมเดชะศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 083-8050276
 นางสาวกุลจิรา  บุญกัณท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 097-0562741
 

(ว่าง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 045525661

 
    

                                                                           

                                                                            ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน ถามะพันธ์
                                                                     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
                                                                             เบอรโทรศัพท์ 061-9368558

 

       นายชานนท์ ต้นโพธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 080-3859929
       นางสาวทัศนีย์ สุวะรักษ์
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน)
เบอร์โทรศัพท์ 096-4405105
       นางสาวปพิชญา  งอมสระคู
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ 094-2760444
       นายสมร ผลสิน
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ 061-5381912
       ว่าง
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตร)
เบอร์โทรศัพท์ 
       ว่าง
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถยนต์)
เบอร์โทรศัพท์ 
       นายอรุณ ชิมะสิงห์
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานนักการภารโรง)
เบอร์โทรศัพท์ 098-7310399
 
       

 

                                                                         

                                                                              นางมุกมณี แก้วมงคล
                                                                                       แม่บ้าน
                                                                          เบอร์โทรศัพท์ 061-9246027

   

                                                                                          

                                                                                นายสมทรง สุวะรักษ์
                                                                    ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
                                                                              เบอร์โทรศัพท์ 096-9594974

   

 

 


 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 11
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 840
เดือนนี้ : 1583
ทั้งหมด : 155357
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×