องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูลหมู่บ้าน

เขตปกครอง
          แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  คือ ตำบลหนองมะแซว  มีพื้นที่ประมาณ  41 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งสิ้น       4,369 คน                                   
ประชากรชาย 2,143 คน  
ประชากรหญิง 2,226 คน  
 
จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลหนองมะแซว
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านหนองมะแซว 1 139 168 307 100
2 บ้านปริญญา 2 245 288 533 152
3 บ้านหนองหินเหนือ 3 216 225 441  108
4 บ้านหนองหิน 4 261 225 486  138 
5 บ้านห้วยไร่ 5 213 200 413 149
6 บ้านคำมะเบื่อ 6 194 199 393 120
7 บ้านดงสีโท 7 142 159 301 75
8 บ้านดงสุวรรณ  8 206 220 426 139
9 บ้านดงสีโทน้อย 9 72 93 165 56
10 บ้านสี่แยกแสงเพชร 10 224 195 419 164
11 บ้านหนองหินใต้ 11 109 138 247 78
12 บ้านพัฒนาสามัคคี 12 122 116 238 70
รวม    2,143 2,226 4,369 1,343 
 
ผู้นำชุมชน
ลำดับที่  ชื่อหมู่บ้าน  ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง  หมู่ที่
1 บ้านหนองหิน นายสำเริง ทนุจันทร์ กำนัน 4
บ้านหนองมะแซว นายประสาท  โสภาภาค ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปริญญา นายวรโชติ คำผาลา ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านหนองหินเหนือ นางธนพร ปานุเวช ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านห้วยไร่ นางสายชล คำผาลา ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านคำมะเบื่อ นายณรงค์  แสงดารา ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านดงสีโท นายสมบูรณ์ โทแสง ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านดงสุวรรณ  นายลือชา  หงษ์พันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านดงสีโทน้อย  นางสาวศรีประภา มุทำ ผู้ใหญ่บ้าน 
10  บ้านสี่แยกแสงเพชร นายวิรัตน์  กัลยารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 
11  บ้านหนองหินใต้ นายบัญญัติ  คำผาลา ผู้ใหญ่บ้าน  11 
12  บ้านหนองมะแซว นายมิตรลี้ สารทอง ผู้ใหญ่บ้าน 12

 

ข้อมูลสนามกีฬาภายในตำบลหนองมะแซว

     

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง หมายเหตุ
1 บ้านหนอวมะแซว หมู่ที่ 1 ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านหนองมะแซว             สนามกีฬา เล่นในเวลากลางคืนได้
2 บ้านปริญญา หมู่ที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว  
3 บ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ 3    สนามกีฬาบ้านหนองหินใต้  
4 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 สนามกีฬาบ้านหนองหินใต้  
5 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5    
6 บ้านคำมะเบื่อ หมู่ที่ 6 สนามกีฬาโรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร สนามกีฬา เล่นในเวลากลางคืนได้
7 บ้านดงสีโท หมู่ที่ 7 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงสีโท  
8 บ้านดงสุวรรณ หมู่ที่ 8 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงสีโท  
9 บ้านสีโทน้อย หมู่ที่ 9 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงสีโท  
10 บ้านสี่แยกแสงเพชร หมู่ที่ 10 สนามกีฬาโรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร  
11 บ้านหนองหินใต้ หมู่ที่ 11 สนามกีฬาบ้านหนองหินใต้ สนามกีฬา เล่นในเวลากลางคืนได้
12 บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 12 สนามกีฬาโรงเรียนพัฒนาสามัคคี  
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะแซว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะแซว สนามกีฬา เล่นในเวลากลางคืนได้

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 3
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 832
เดือนนี้ : 1575
ทั้งหมด : 155349
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×