องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววลัยรักษ์ บุญภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
เบอร์โทรศัพท์ 090-2929198

 

นางสาวพิมพ์ชนก พร้อมไธสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

เบอร์โทรศัพท์ 


 
 

   

   

 
จ.ส.ท.ภิญโญ โสดาภักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 090-2988946
นางหทัยรัตน์ ต้นพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 095-6082062
นางไพดา พัฒนราช
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร. 081-0717693

 
 

   

 

   

 
นางสาวพิมพ์ชนก พร้อมไธสง

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทร.

 
 
จ.ส.ท.ภิญโญ โสดาภักดิ์

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร.090-2988946

 

 

 

 


 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 8
เมื่อวาน : 356
7 วันที่ผ่านมา : 1915
เดือนนี้ : 2521
ทั้งหมด : 151701
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×