องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กองช่าง

     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และ หน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน

 2. งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

 3. งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

 4. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

 2. งานวิศวกรรม

 3. งานประเมินราคา

 4. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

 5. งานออกแบบ 

งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา

 2. งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

 3. งานระบายน้ำ

 4. งานจัดตกแต่งสถานที่ 

งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสำรวจและแผนที่

 2. งานวางผังพัฒนาเมือง

 

 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×