องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กองการศึกษาฯ

 

นางไพดา  ไชยมาตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 081-0717693
นางสาวนฤมล กัลยารัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 087-400-6542

 

 

นางวิลัยพร   จารุสิน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ 089-7180391
ว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ 
นางสาววิภาดา   กุลพรม
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 096-8400405
นางสาวกรกนก บุญเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 094-2588781
นางสาวลลิตา คำผาลา
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 099-0686292
นางสาววาสนา แก้วมงคล
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 084-7139083
นางสาวจินตนา จันดาวงค์
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 094-2328812
 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 65
เมื่อวาน : 62
7 วันที่ผ่านมา : 490
เดือนนี้ : 2631
ทั้งหมด : 148985
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×