องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง เดือนกันยายน ของทุกปี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันได

               ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงินจำนวน 600 บาท/เดือน

               ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับเงินจำนวน 700 บาท/เดือน

               ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับเงินจำนวน 800 บาท/เดือน

               ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท/เดือน

เอกสารในการยื่นรับลงทะเบียนรายใหม่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร      จำนวน 1 ฉบับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : โทร. 0-4552-5661

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×