องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สมาชิกสภา

นายเกียรติศักดิ์ ทองนอก
ประธานสภาฯอบต.หนองมะแซว
เบอร์โทรศัพท์ 087-3799320


นายบุญหลอง ทองญวน
รองประธานสภาฯอบต.หนองมะแซว
เบอร์โทรศัพท์ 086-2659291

 
 

   

   

 
นายทศพล ราศรี
เลขาสภาฯอบต.หนองมะแซว
เบอร์โทรศัพ 085-4132930
นายบุญเศษ ไชโยธา
ส.อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 0658890721
นางสาวธนาวรรณ วงค์คำจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 090-0460238
 

   

   

 
นางสาววนิดา บุญสิงห์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 065-2719556
นายหมาย สุขสบาย
ส.อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 063-3856551
นายคำสอน ทานะสิน
ส.อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 061-1158617
 

   

   

 
นายเฉลิม ทวีลัย
ส.อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 061-1613024 
นายเสงี่ยม แพงโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 080-9830558
นายคำพันธ์ สารราษฎร์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 065-0741402
 

 

   

   

 

 

 

 
นายวันเพ็ญ เที่ยงทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 082-2123061
 
 
 

 

   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
                 

 

 

 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 8
เมื่อวาน : 356
7 วันที่ผ่านมา : 1915
เดือนนี้ : 2521
ทั้งหมด : 151701
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×