องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลทั่วไป
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร หมู่ที่ 6 บ้านคำมะเบื่อ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อตั้งเมื่อวันที่ เปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน และจำนวนครูทั้งหมด 3 คน ดังนี้
1. นางสาวกรกนก บุญเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
2. นางสาวจินตนา  จันดาวงค์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
3. นางสาววาสนา แก้วมงคล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ฯ

ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใบมอบตัวนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×