องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

คำสั่ง

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบภารกิจถ่ายโอน สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕


- ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำหรับมอบให้คณะกรรมการดำเนินการเอง)
- ข้อบัญญัติการบริหารกิจกา่รสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำหรับ อบต.บริหารจัดการเอง)
- ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำหรับ อบต.และกลุ่มร่วมกันบริหารจัดการ)


ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สำหรับมอบให้คณะกรรมการดำเนินการเอง) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สำหรับ อบต.บริหารจัดการเอง) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ การประกาศใช้ข้อบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สำหรับ อบต.และกลุ่มร่วมกันบริหารจัดการ) พ.ศ. ๒๕๖๕

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×