องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
อบต.หนองมะแซวจัดกิจกรรมการมอบนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)และแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

       เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖7 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว  โดย นายทองอินทร์  ชาวะรักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะบริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ในการประชุมครั้งนี้ กำหนดวาระสำคัญคือ การมอบนโยบายของผู้บริหารฯ ในการกำชับให้เจ้าหน้าที่/บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ และแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติตน
       เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในลักษณะ Dos & Don‘ts ที่เข้าใจง่ายและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้และมีคำอธิบายให้ชัดเจนและยกตัวอย่างการกระทำที่ควรหรือไม่ควรทำในการปฏิบัติงาน

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×