องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

ประเด็นการมีส่วนร่วม
       เมื่อวันที่ 26 - 29 มีนาคม  2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว จัดประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)  พร้อมทั้งเป็นการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เช่น งานด้านกองสาธารณสุข งานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด งานด้านจัดเก็บภาษีต่างๆ และค่าขยะมูลฝอยฯ

สรุปข้อมูลของผู้ที่มีส่วนร่วม
       คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 328 คน  

ผลจากการมีส่วนร่วม
       ที่ประชุมได้ร่วมกันปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนของตนเอง และร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ และมีมติได้เสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เสนอแนวทางสาธารณูปโภค เช่น 1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ถนนเพื่อการเกษตร 3.การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง/พัฒนา 
       ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซวนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ทราบต่อไป

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×