องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

 

“ชุมชนเข้มแข็งแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เน้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”

 

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

1.  กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

3.  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

5.  ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ การสาธารณสุขชุมชนตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.  ส่งเสริมการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×