องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกประธานคณะกรรมการ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายเสงี่ยม แพงโคตร เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 41
เมื่อวาน : 73
7 วันที่ผ่านมา : 484
เดือนนี้ : 579
ทั้งหมด : 123614
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×